The Ethical Tea Partnership driver tre vigtige bæredygtighedsprogrammer til forbedring af de sociale og miljømæssige forhold på theplantager, fabrikker og haver. Monitoring & certification, Producer Support and Strategic Sustainability Monitoring & Certification

The Monitoring Programme, der har kørt siden 1997, hjælper theproducenter med at tackle problemer og opfylde internationale sociale og miljømæssige standarder. Programmet er gratis for producenter, og revisioner udføres af tredjeparts uafhængige revisorer.

Product Support

ETP tilbyder træning og support inden for 5 nøgleområder, som producenter ofte har svært ved:

  • Fabriks sundhed og sikkerhed
  • Retfærdig behandling af arbejdstagere
  • Køn
  • Agrochemical Management
  • Miljøhåndtering

Uddannelsesprogrammerne hjælper ledelsen med at forstå deres ansvar overfor arbejdstagere og miljøet. Anden uddannelse, såsom sikker brug af pesticider, sikrer, at medarbejder opretholder sikkerheden omkring dem selv og deres omgivelser.

Strategic Sustainability

ETP håndterer en række komplicerede problemer, der går ud over det normale omfang af overvågning, revision og certificering. Spørgsmål inkluderer klimaforandringer, social udvikling og støtte af småborger-samfund. Disse arbejdsprogrammer er med til at beskytte den fremtidige theforsyning og levebrød. Eksempler på disse projekter inkluderer: hjælp til småbønder med at tilpasse sig klimaforandringer, samt forbedring af småbøndernes levebrød, etc.

For mere information: ETP