24.06.2019

Vi er meget glade for at kunne fortælle, at fabrikken nu er færdigbygget og klar. Bygningen er netop blevet gennemgået og ser fin ud. Det eneste som mangler nu er gulvbelægning, pudsning af sokkel samt nedløbsrør og afløb fra tagrender, hvilket vi sætter i gang så snart monsunen begynder at aftage i september.  Generatorhuset er også færdigbygget med rigelig ventilationsluft under taget, udstødningsrør og port af tiloversblevne skylight-plader. ”Sanitary Complex” har også fået tag på, men mangler træbeklædning af tagspærene og opsætning af tagrende, hvilket vil ske indenfor de næste par uger. Til september får vi en rørlægger til at etablere vandforsyning og vaskefaciliteter.

Vandtårnet står også færdigt, og vandforsyningen er på vej fra et landsbyprojekt, men skal først være på plads til efteråret. Vi skal snart i gang med elinstallation, og til det kommer der en elektriker fra Kathmandu til at udføre en komplet installation. Han vil samtidig sætte 2-3 lokale ind i hvordan hele netværket fungerer. De maskiner vi har bestilt i april håber vi bliver leveret til Nepal i midt juni, hvorefter de skal transporteres op. Monsunsæsonen har været slem i Nepal i år, hvilket kan skabe problemer, men vi gør alt hvad vi kan for at transporten af maskinerne sker senest start juli. 

Der er udgivet et lille hæfte på engelsk om produktionen og arbejdsgangen på fabrikken, som de ældste skoleelever bliver undervist. Hæftet har allerede haft stor betydning for elevernes engagement og interesse i te-produktionen, og de har bedt om en ekskursion ud til fabrikken, så de kan se den og gennemgå den. Sammen med skolens lærere udarbejdes der også på et andet lille hæfte på nepali om årets gang i the-markerne for skolens mindre klasser.