Global respekt: ekologi och hållbarhet

Hållbar teproduktion måste säkerställa framtida generationer

Om du är kall kommer te att värma dig
om du är för uppvärmd, det kommer att kyla dig

om du är deprimerad kommer det att heja dig


om du är utlämnad kommer det att lugna dig.

– William Gladstone

EKOLOGI
På A.C. Perchs Thehandel har vi ett brett utbud av ekologiska produkter. Förutsättningen för vårt val av ekologiska produkter är att även produktens kvalitet följer med. Det räcker därför inte att produkten är ekologisk. Det måste också vara på en kvalitetsnivå som kan motiveras. Ekologi är inte alltid ett uttryck för kvalitet.

Den ekologiska märkningen är en europeisk märkning som visar att produkten är godkänd som ekologiskt livsmedel. Märkningen används på alla ekologiska produkter i Europa och omfattas av strikta krav. Alla våra ekologiska produkter kontrolleras regelbundet av det danska veterinär- och livsmedelsverket.

På A.C. Perchs Teashop tar vi ekologi på största allvar. Ekologi är ett val du gör. Vi köper ekologiskt te när det är av god kvalitet. På den ekologiska marknaden försöker man omsätta hållbarhetsmålet i praktisk handling. De ekologiska principerna, som fortsätter att förhandlas fram och antas av ekologiska rörelser runt om i världen, utgör grunden för de regler som ska följas av hela den ekologiska kedjan. Från plantagen till bordet.

De ekologiska reglerna är en kompromiss mellan ideal och vad som är praktiskt möjligt på dagens område och under produktionsförhållandena.

HÅLLBARHET
I många av de länder där teet odlas finns utmaningar med att säkerställa en hållbar produktion. Under flera år har A. C. Perchs stött olika projekt som stöder lokalsamhällen och lindrar problem som människohandel.

Just nu arbetar vi med den danska hjälporganisationen Human Practice Foundation (HPF) och Nepal Help för att etablera en teplantage i Solukumbu, som är ett av de fattigaste områdena i Nepal. Syftet med projektet är att skapa en ny livsgrund för den lilla staden Bhakanje i Nepal och höja den lokala levnadsstandarden och minimera risken för att området sakta avvecklas på grund av brist på jobb och utvecklingsmöjligheter. Följ vårt arbete med Bhakanje Tea Estate – Världens högst belägna teplantage.

DET ETISKA TEPARTNERSKAPET (ETP)

A.C. Perchs är medlem i ETP.

Ethical Tea Partnership (ETP) är en ideell organisation som sammankallar teföretag, utvecklingsbyråer, statliga och icke-statliga organisationer för att förbättra livet för samhällen inom tesektorn. Vi arbetar i partnerskap för att ta itu med de djupt rotade
frågor som håller tillbaka tesektorns hållbarhet. Dessa inkluderar: förbättra jordbrukarnas och arbetstagarnas inkomster och välbefinnande; förbättra levnadsförhållanden och näring; förbättra liv och möjligheter för kvinnor och ungdomar i te
samhällen och minska könsrelaterat våld; förbättra motståndskraften mot klimatförändringar.

Läs mer på: www.ethicalteapartnership.org

Vitt te (11)

Darjeeling First Flush (4)

Grönt te (25)