Vår historia

This is custom heading element

Te var den viktigaste varan i slutet av 1700-talet, även kallad ”florissante” (blomstrande) period. Inte sällan bestod 85-90% av fartygens last av te, och under hela 1700-talet blev teet mer och mer populärt.

Det var i Christianshavn som handeln med öst började på allvar. Under senare hälften av 1700-talet blomstrade både handel och välstånd här i en av Köpenhamns äldsta stadsdelar. Detta berodde inte bara på att det asiatiska kompaniet var inrymt här, utan också på att de många fartyg som transporterade varor från Fjärran Östern lade till vid kajen.

Niels Broch Perchs
Bland de mest uppskattade av dessa köpmän var Jens Bay Perch, som föddes i Randers 1751. Jens Bay Perch hämtade stor inspiration och hjälp från grundaren av stipendiet, den högsinnade köpmannen Niels Brock, med vilken unga Jens hade blivit lärling. Under sin lärlingstid hade Jens Perch snabbt fått aktning bland sina landsmän, och 1776 startade han sin första verksamhet i Christianshavn, inte långt från de små kanalerna.

Jens Bay Perch valde att namnge sin förstfödde son, född 1788, efter sin vän och köpman Niels Brock, och sonen fick därmed namnet Niels Brock Perch. Niels Brock Perch var utan tvekan gjord för handel, och han skulle senare bli grundaren av det gamla tehuset, A.C. Perch’s Thehandel.

I april 1835 öppnade Niels Brock Perch den lilla butiken på Kronprinsensgade 5, där tebutiken än idag är inrymd. Han hyrde den lilla nya butiken av Frimurarlogen, som var inrymd i nr 7. Abborrarna hade förlorat sin förstfödde son, och Niels Perch valde att döpa sitt företag efter deras tredje äldste son, Axel Christian Abborre. Målet med verksamheten var att sälja de bästa teerna från hela världen, samt lite porslin. Niels importerade själv alla varor från fartygen som lade till nere vid lagret och den lilla butiken blev snabbt en succé.

Hovleverantör
vid Det Kongelige Danske Hov
År 2002 fick A.C. Perchs Thehandel den stora äran att utses till hovleverantör till det kongelige danske hovet.
Företaget hade under många år levererat te till det kongelige danske huset, och utnämningen har betytt mycket för verksamheten, som i snart 175 år försökt skydda gamla handelsdygder och god affärsetik. Annelise och Henning Ravn tackade hennes majestät Margrethe 2 för deras möte under en audiens med hennes majestät drottning Margrethe 2.
Annelise och Henning kan tillhöra en döende ras i dagens Danmark, eftersom de lyckas kombinera privatliv med ett hektiskt affärsliv. Perch’s Teashop drivs nu av Annelise och Henning Hincheldey Ravns två barn, Stine Hincheldey Alwen och Christian Hincheldey.

Från gaslampor till internet
I augusti 1998 inträffade en ny revolution i den gamla verksamheten: Perchs Thehandel gick online med sin första webbshop. Ord som ”onlinemarknadsföring”, ”affiliateavtal” och ”sökmotoroptimering” var annars inte bland de mest använda orden i verksamhetens vardag. Under många år hade företaget levererat postorderte till tedrickare hemma och utomlands, men det nya mediet gav helt nya möjligheter.
Kundernas beställningar genererades sedan via e-postformulär och skickades till butikens inkorg. Det var enkelt, men teet var nu synligt för alla, både för kunder i provinsen och utomlands.

Den gamla verksamheten ser nästan ut som 1835. Det genomgår pågående restaureringar när det dagliga livet sliter ner det, men mycket av den gamla interiören från 1835 är fortfarande intakt. Disken, många av hyllorna och den gyllene lädertapeten på väggarna kan spåras tillbaka till 1835, och de gamla apoteksskalorna repareras och kontrolleras regelbundet. Vissa saker är dock nya: elektriska lampor har installerats, personal byts ut då och då och betalkortsterminaler har fått en permanent plats bredvid kassan.

A.C. Perch’s Teashop har nästan alltid varit ett familjeföretag, där det ibland har funnits tre generationer bakom disken. Hög kvalitet och seriös professionell service har alltid varit verksamhetens högsta mål, och A.C. Perchs Thehandel kan idag vara nöjd med att ha tjänat sju generationer sedan 1835. Verksamhetens långvariga framgång beror också på en mycket engagerad personal, vilket har påverkat andan och bidragit till utvecklingen av den gamla verksamheten. När du väl har fängslats av andan av affärer och te kan det vara svårt att släppa taget.

Ovanstående är utdrag ur boken ”Den – från blad till kopp” som kan köpas HÄR