Global respekt: økologi og bæredygtighed

Bæredygtig theproduktion skal sikre fremtidige generationer

If you are cold, tea will warm you
if you are too heated, it will cool you

if you are depressed, it will cheer you
if you are exited, it will calm you.”

– William Gladstone

ØKOLOGI
I A.C. Perchs Thehandel fører vi et bredt udvalgt af økologiske produkter. Forudsætningen for vores valg af økologiske varer er at varens kvalitet også følger med. Det er altså ikke nok at varen er økologisk. Den skal også være på et kvalitetsniveau der kan retfærdigøres. Økologi er ikke altid et udtryk for kvalitet.

Økologi-mærket er et det europæiske mærke som viser, at produktet er godkendt som økologisk fødevare. Mærket anvendes på alle økologiske produkter i Europa og er underlagt strenge krav. Alle vores økologiske produkter kontrolleres jævnligt af Fødevarestyrelsen.

Hos A.C. Perchs Thehandel, tager vi økologi meget alvorligt. Økologi er et valg man tager. Vi køber økologisk the når den er af god kvalitet. På det økologiske marked forsøger man at overføre målet om bæredygtighed til praktisk handling. De økologiske principper, som fortsat forhandles og vedtages af økologiske bevægelser rundt om i Verden, danner grundlaget for reglerne som skal følges af hele den økologiske kæde. Fra plantagen til bordet.

De økologiske regler er et kompromis mellem idealer og det som rent praktisk er muligt i dagens felt og under betingelserne for produktion.

BÆREDYGTIGHED
I mange af lande, hvor theen dyrkes, er der udfordringer med at sikre en bæredygtig produktion. A. C. Perchs har i flere år støttet forskellige projekter der støtter lokalsamfund og afhjælper problemer omkring blandt andet Human Trafficking.

Netop nu arbejder vi sammen med den danske hjælpeorganisation Human Practice Foundation (HPF) og Nepal Help om at etablere en theplantage i Solukumbu, som er en af fattigste områder i Nepal. Målet med projektet at skabe et nyt livsfundament for den lille by Bhakanje i Nepal og højne den lokale levestandard og minimere risikoen for at området langsomt afvikles på grund af manglende job og udviklingsmuligheder. Følg vores arbejde med Bhakanje Tea Estate – Verdens højst beliggende theplantage.

THE ETHICAL TEA PARTNERSHIP (ETP)

Vi er stolte af at være en del af Ethical Tea Partnership, som driver tre vigtige bæredygtighedsprogrammer til forbedring af de sociale og miljømæssige forhold på theplantager, fabrikker og haver. Monitoring & certification, Producer Support and Strategic Sustainability Monitoring & Certification

The Monitoring Programme, der har kørt siden 1997, hjælper theproducenter med at tackle problemer og opfylde internationale sociale og miljømæssige standarder. Programmet er gratis for producenter, og revisioner udføres af tredjeparts uafhængige revisorer.

Product Support

ETP tilbyder træning og support inden for 5 nøgleområder, som producenter ofte har svært ved:

  • Fabriks sundhed og sikkerhed
  • Retfærdig behandling af arbejdstagere
  • Køn
  • Agrochemical Management
  • Miljøhåndtering

Uddannelsesprogrammerne hjælper ledelsen med at forstå deres ansvar overfor arbejdstagere og miljøet. Anden uddannelse, såsom sikker brug af pesticider, sikrer, at medarbejder opretholder sikkerheden omkring dem selv og deres omgivelser.

Strategic Sustainability

ETP håndterer en række komplicerede problemer, der går ud over det normale omfang af overvågning, revision og certificering. Spørgsmål inkluderer klimaforandringer, social udvikling og støtte af småborger-samfund. Disse arbejdsprogrammer er med til at beskytte den fremtidige theforsyning og levebrød. Eksempler på disse projekter inkluderer: hjælp til småbønder med at tilpasse sig klimaforandringer, samt forbedring af småbøndernes levebrød, etc.

For mere information om ETP 

Hvid the (11)

Grøn the (25)

Darjeeling First Flush (2)