Teudbyttet bliver allerede forstyrret af klimaforandringer, og hvis der ikke bliver truffet snarlige foranstaltninger, risikerer te-økosystemet at blive uopretteligt beskadiget. Selvom vi ved, at de nuværende teproduktionsprocesser bidrager til drivhusgasemissioner, er omfanget af teens CO2-fodaftryk ikke klart. For at reducere CO2-emissioner gennem forsyningskæden har vi som nydere af dette skønne produkt en rolle at spille. Virksomheder skal innovere og investere i mere bæredygtig praksis. Samtidig er regeringer nødt til at lede gennem ambitiøse CO2 udledningsmål og afvikle understøttende politik.

Kina er verdens største udleder af CO2 – delvist på grund af landets hurtige industrialisering. Kinas præsident Xi Jinping har forpligtet sig til målet om at være CO2-neutral inden 2060. Landet har etableret en ny femårsplan (2021-2025) for at understøtte dette mål. Ministeriet for Økologi og Miljø reviderer derfor de nationale industriregler sammen med et nyt sæt CO2-emissionsstandarder. Dette vil for første gang omfatte tefabrikker. Historisk set var de indledende stadier af teproduktionsprocessen i Kina primært afhængige af fossile brændstoffer, og selvom dette er ved at ændre sig, er der stadig betydelige muligheder for at foretage positive ændringer. Det er klart, at enhver reduktion i kulstofemissioner foretaget på tefabrikker i Kina vil have stor indflydelse på globalt plan.

INDSAMLING AF DATA

ETP’s projekt vil afdække CO2 aftrykket fra teproduktion på tværs af en række fabrikker i Kina. Ved at samle vigtige erfaringer vil vi udarbejde en energieffektivitets-køreplan for tesektoren for at hjælpe med at informere den kinesiske regerings nye industriforskrifter om kulstofemissioner, som nævnt ovenfor. Vi vil inddrage ti fabrikker i vores medlemmers forsyningskæde og at indsamle basisdata, som vil hjælpe vores forståelse af te-eksport-sektorens CO2. Der har allerede været interesse på regeringsniveau for dette projekt. China Tea Marketing Association – som hjælper ministeriet for økologi og miljø med at udvikle de nye regler – er ivrige efter at samarbejde med ETP om dette projekt.

Tea Research Institute of Chinese Academy of Agriculture Sciences, TRI CAAS, vil også støtte dette arbejde – efter vores tidligere succesfulde samarbejder om energieffektivitetsaudits. Implementeringen forventes at starte i sommeren 2021, og den endelige rapport vil blive delt i slutningen af ​​2022. Selvom forskningsanbefalingerne direkte vil gavne de ti involverede tefabrikker, bliver dette projekt også en platform til at forme nye CO2 emissions-standarder for den kinesiske regering. Ved at lære om omfanget af teens CO2-fodaftryk i Kina kan vi bedre forstå mulighederne for at skabe langsigtede, positive forandringer på globalt industriniveau. Læs mere her om ETPs arbejde:

www.ethicalteapartnership.org

Læs også mere om vores samarbejde med ETP her.